protočni protok

U principu, prekidač za podelu protoka može se grubo podeliti u mehanički protok i elektronski prekidač protoka.

Mehanički princip je vrsta lopatice, tip turbine, tip klipa, tip gravitacije itd.

Elektronski princip uključuje prekidač toplotnog protoka, elektromagnetski prekidač, ultrazvučni senzor prekidača i slično.

Prekidač protoka počinje sa radom kada voda protiče i ona će biti isključena kada nema vode ili vode, što znači da se igra funkcija prekidača i realizuje alarm. Uobičajeno je da postoje dva provodnika, jedan vod je priključen na napajanje, a drugi vod je povezan sa kontrolerom ili alarmom.