nivo prekidač

Nivoi prekidača su senzori sa izlazom za električni kontakt na određenoj tečnosti, u prahu ili u raznim količinama. Kapacitacija, RF ulaz, veslo, vibraciona šipka i tuning viljuške su različite vrste nivoskih prekidača.

Nivo kapaciteta prelazi tradicionalnu upotrebu za nemetalne materijale kao što su: industrija plastike, hemijska industrija, drvna industrija, industrija keramike i stakla i ambalažna industrija.

Prekidač nivoa RF prijemnika razvija se iz tehnologije merenja nivoa kondenzatora. To je neka vrsta tehnologije za kontrolu nivoa koja sadrži otporne, pouzdane, preciznije i šire primjene. Prijem u prijemu RF znači recipročnost otpora iz perspektive električne energije. Sastoji se od otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti, dok se RF odnosi na emitovanje visoke frekvencije radio.

Rotirajuće prekidače nivoa lopatica uključuju rudnike, silose, lanse, hranu i napitke i silose za zrno.

Tuning Preklopnici nivoa viljušaka je ekonomičan izbor za kontrolu nivoa prašine i finih zrnasta čvrsta materija. Lako se koriste, a aplikacije uključuju rudarstvo, hemijsku preradu i hranu i piće.

Prekidači nivoa vibracije su ekonomični u detekciji nivoa praha i čvrste materije. Savršeno za aplikacije silosa ili bunara. Dizajn sonde omogućava samočišćavanje, ne osiguravajući nikakvo povećanje i premošćavanje materijala i preciznu detekciju.