plovni prekidač

Plivajući prekidač je tip senzora nivoa, uređaj koji se koristi za detekciju nivoa tečnosti unutar rezervoara. Prekidač se može koristiti za kontrolu pumpe, kao indikator, alarm ili za kontrolu drugih uređaja.

Jedan tip plivajućeg prekidača koristi prekidač živine unutar šarnira. Još jedan uobičajeni tip je plovak koji podiže štap za aktiviranje mikro prekidača. Jedan uzorak koristi trbušni prekidač montiran u cevi; plovak, koji sadrži magnet, okružuje cev i vodi ga. Kada plovak podiže magnet na trkački prekidač, zatvara se. Nekoliko trska može se montirati u cevu za različite indikacije nivoa jednim sklopom.

Veoma česta aplikacija je u pumpama za sump i kondenzatnim pumpama u kojima prekidač detektuje rastući nivo tečnosti u sumporu ili rezervoaru i energizuje električnu pumpu koja zatim ispumpava tečnost dok nivo tečnosti nije značajno smanjen, pri čemu pumpa se ponovo isključuje. Plutajući prekidači su često podesivi i mogu uključivati ​​značajnu histerezu. To znači da tačka uključivanja "uključi" može biti mnogo veća od tačke "isključivanja". Ovo smanjuje ciklično uključivanje odgovarajuće pumpe.

Neki plovci uključuju dvostepeni prekidač. Kako se tečnost podiže do tačke okidača prve faze, pridružena pumpa se aktivira. Ako tečnost nastavi da raste (možda zbog toga što pumpa nije uspela ili je pražnjenje blokirano), druga faza će se aktivirati. Ova faza može isključiti izvor tečnosti koja se pumpa, aktivira alarm ili oboje.