prekidač pritiska

Pritisni prekidač se koristi za kontrolu i nadgledanje pritiska vode, ulja, goriva, vazduha, gasa i drugog medija.

Prekidač pritiska je veoma važan mali uređaj koji omogućava sigurnost i kontrolu različitih okruženja. Funkcioniše kao uređaj bez sigurnosti kako bi sprečio eventualni broj incidenata, bilo merenjem količine primenjenog pritiska i reagovanja ili jednostavnim načinom smanjivanja ili povećanja različitih vrsta pritiska.

Okruženja
• Prekidač pritiska koristi se u različitim vrstama okruženja. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na, komunalne i hemijske postrojenja, proizvodne pogone mašina i javne zgrade.
Aplikacija
• Prekidač pritiska tipično se koristi u kombinaciji sa nekom vrstom tečnosti, gasa, pare ili električne energije.
Priručnik
• Ručni prekidač pritiska je jednostavno kao prekidač za svetlo na koji osoba mora doći do, da se uključi ili isključi.
Automatski
• Automatski prekidači pritiska čuju kada je nivo pritiska previsok ili nizak. Može reagovati bez potrebe ljudske pomoći.
Koristi
• Prekidač pritiska može otvoriti odjeljke kako bi se ispustila para ili vazduh. Moglo bi da se ugasi mašina. Šta god da se utvrdi akcija koja će sprečiti ljudsku ili finansijsku štetu po određenom scenariju, funkcija prekidača pritiska.

Učitavanje...